KURZY LEZENÍ NA UMĚLÉ LEZECKÉ STĚNĚ

 

Umělá lezecká stěna FLASH WALL v Olomouci nabízí ve spolupráci s agenturou M-guide.CZ kurzy lezení pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé, děti a studenty, rodiče s dětmi a školy. Lekce jsou vedeny instruktory s licencemi lezení na umělé stěně udělené MŠMT ČR.

 

Pro zájemce, kteří se rozhodnou zajistit si instruktora lezení, je nutné se telefonicky objednat 1–2 dny před návštěvou lezecké stěny. Kontakt na instruktory: +420 776 710 580.LEZENÍ NA ZKOUŠKU

 

Lezení na zkoušku je pro zájemce, kteří na stěně nikdy nebyli, nemají žádnou zkušenost s lezením a rádi by si to vyzkoušeli.

 

Při této lekci instruktor zájemce seznámí s prostředím lezecké stěny. Seznámí je s možnostmi pohybu na umělé lezecké stěně. Následně si samozřejmě vše vyzkouší v praxi. Budou seznámeni s tím, co vše je potřeba znát a umět k tomu, aby mohli v prostorách lezecké stěny sami cvičit a trénovat.

 

Varování: Tento produkt NENÍ výukou lanových technik, jde jen o vyzkoušení si lezení s instruktorem. Osoba, která “lezení na zkoušku” absolvuje, tedy nebude mít dostatečné znalosti a schopnosti k samostatnému lezení s lanem na umělé stěně.

 
 • Délka kurzu: 1 nebo 2 hodiny
 • Termín: ve všední dny (pondělí – pátek)
 • Nutná rezervace: (1 – 2 dny předem)
 • tel.: +420 776 710 580
 

CENA

 • 1 hod 1 os – 570,–Kč
 • 1 hod 2 os – 1000,–Kč
 • 1 hod 3 os – 1455,–Kč
 • 1 hod 4 os – 1800,–Kč
 • 2 hod 1 os – 870,–Kč
 • 2 hod 2 os – 1600,–Kč
 • 2 hod 3 os – 2055,–Kč
 • 2 hod 4 os – 2600,–Kč
 

V ceně kurzu: vedení programu vyškoleným instruktorem, vstup na stěnu a zapůjčení potřebného lezeckého vybavení.

 

LEZECKÝ KROUŽEK PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ

 

Kroužek je určený pro dospělé, kteří mají zájem se naučit bezpečně lézt v prostorách umělé lezecké stěny. Předpokládá se, že zájemci nemají žádné či malé zkušenosti s lezením.

 

Prvních 5 lekcí je zaměřených na lanové techniky a bezpečnost. Tyto lekce na sebe tematicky navazují a je vhodné žádnou nevynechat. První lekce začíná seznámením se s lezeckým vybavením a lezeckým pohybem. Na konci páté lekce již účastníci kroužku umí lézt na prvním konci lana a mají zautomatizované bezpečné jištění, včetně bezpečného chycení pádu lezce.

 

Šestá až desátá lekce navazují na prvních pět a jsou zaměřeny na zdokonalení lezecké techniky a lezeckého pohybu. Aplikováním sady cvičení při lezení se účastníkům snažíme ukázat a vysvětlit principy správného pohybu při lezení. Řešíme otázky posilování – co má smysl a co ne pro začínající lezce a také správné protahování po lezení.

 

Lekce budou vedeny instruktory s licencemi lezení na umělé stěně udělené MŠMT ČR.

 
 • Délka kroužku: 5 nebo 10 lekcí
 • Délka lekce: 90 minut
 • Termín: pondělí 19:45–21:15 hod, středa 19:30–21:00 hod
 

Rozvrh kroužků lezení

 

ZAČÁTEČNÍCI: PO (19:45 – 21.15) od 13. 5. 2024  – 5 lekcí

ZAČÁTEČNÍCI: PO (19:45 – 21.15) od 13. 5. 2024  – 10 lekcí

POKROČILÍ: PO (19:45 – 21.15) od 13. 5. 2024  – 5 lekcí

POKROČILÍ: PO (19:45 – 21.15) od 13. 5. 2024  – 10 lekcí

ZAČÁTEČNÍCI: STŘ (19:00 – 21:00 hod) – 5 lekcí (od 10. 4. 2024)

ZAČÁTEČNÍCI: STŘ (19:00 – 21:00 hod) – 10 lekcí (od 10. 4. 2024)

 


ONLINE PŘIHLÁŠKACENA

 • 1 x týdně (5 lekcí) – 1 500 Kč
 • 1× týdně (10 lekcí) – 2 500 Kč
   

Cena obsahuje: vedení programu vyškolenými instruktory, vstup, zapůjčení lezeckého vybavení kromě lezecké obuvi (možné zapůjčit na lezecké stěně za 50,– Kč).

 

KURZ LEZENÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

 

Tento produkt je určen zájemcům, kteří by rádi chodili na kroužek lezení pro dospělé, ale nevyhovuje jim pondělní či středeční termín a čas kroužku (kroužky pro dospělé probíhají každé pondělí v čase 19:45 – 21:15 hod a ve středu od 19:30 – 21:00 hod.) Zájemci si tedy mohou domluvit a absolvovat individuální kurz v jiný čas. Primárně ale doporučujeme navštěvovat kroužek lezení pro dospělé, a to už z toho důvodu, že zde často vznikají trvalá přátelství mezi účastníky. Téměř vždy se zde vytváří skupinky nadšených lezců a později kamarádů, kteří pak spolu mohou chodit pravidelně na stěnu, a to i po ukončení lekcí.

 • Délka kurzu: 3 lekce x 2 hod
 • Termín: dle dohody, všední dny (pondělí – pátek)
 • Nutná rezervace (1 – 2 dny předem):
 • tel.: +420 776 710 580
   

CENA

 • 1 osoba – 4.100,–Kč
 • 2 osoby – 8.000,–Kč
 • 3 osoby – 11.700,–Kč
 • 4 osoby – 15.000,–Kč
   

V ceně kurzu: vedení programu vyškoleným instruktorem, vstup na stěnu a zapůjčení potřebného lezeckého vybavení.

 

KURZ LEZENÍ NA BOULDEROVÉ STĚNĚ

 

Kroužek je určený pro dospělé, kterým z různých důvodů primárně nejde o rozvoj v oblasti lanových technik a postupů pro lezení s lanem.

 

Náplní kroužku je výuka vhodného posilování, skladby tréninku, protahování, bezpečnost pohybu na boulderu a hlavně lezecký pohyb.

 

Lezení na boulderu je pro začínající lezce silově více náročné než lezení na laně, vezměte to prosím v úvahu. V tomto kroužku budeme hodně lézt, řešit složité problémy, věnovat se technice lezení, principům lezeckého pohybu, řešit jednotlivé lezecké kroky atd.

 
 • Délka kurzu: 3 lekce
 • Délka lekce: 90 minut
 • Termín: dle dohody, všední dny (pondělí – pátek)
 

CENA

 • 1 x týdně (3 lekce) – 900,–Kč
   

Cena obsahuje: vedení programu vyškolenými instruktory, vstup, zapůjčení lezeckého vybavení kromě lezecké obuvi (možné zapůjčit na lezecké stěně za 50,– Kč).

 

LEZECKÝ KROUŽEK PRO DĚTI (6 – 15 let)

 

Kroužek je určen pro děti od 6ti do 15ti let (základní škola) a je zaměřen na dvě hlavní oblasti:

 
 1. Lanové techniky a bezpečné chování na stěně
 2. Lezecký pohyb a posilování.
 

Na začátku každého kroužku se děti posadí do kruhu a přivítají se. . Každé dítě má prostor promluvit a mít pozornost instruktora. Stejným způsobem se kroužek i ukončuje. Následuje rozcvička, kdy volbou vhodných her nebo cvičení probíhá zahřátí a rozhýbání dětí.

 

Děti se učí, jak se správně obléknout do lezeckého úvazku, jakým uzlem se navázat, jak používat jistící pomůcky.

 

Jako první se musí děti naučit lézt a jistit způsobem TR (Top Rope – lano je již natažené), později se učí lézt a jistit s jištěním od země a používáním postupového jištění (lezení na prvním konci lana).

 

Děti se v rámci kroužku pohybují jak na lezecké stěně, tak i na boulderu, kdy se většinou po celou dobu kroužku věnují buď jedné nebo druhé aktivitě.

 

Kroužek lezení pro děti probíhá v průběhu školního roku (září – červen). Děti lezou ve skupinkách a jedna lekce trvá 90 minut. Děti mohou navštěvovat kroužek lezení 1 – 2× týdně.

 

LEZECKÁ PŘÍPRAVKA (4 – 6 let)

 

Kroužek je určen pro děti od 4 do 6ti let (předškolní děti). Děti v tomto kroužku jsou připravovány na lezecký kroužek. Náplní je rozvoj dětí v lezeckém směru, kdy je potřeba věnovat se dvěma základním oblastem:

 
 1. Lanové techniky a chování na stěně
 2. Lezecký pohyb a posilování – pohybová příprava
 

Na začátku každého kroužku si instruktor s dětmi chvíli povídá, každé dítě řekne, jak se má a jak se cítí. To je u předškolních dětí potřeba pro navození přátelské a důvěrné atmosféry. Je důležité, aby se děti nebály a měly pozornost, kterou potřebují. Stejným způsobem se kroužek i ukončuje.

 

Většinu posilovacích, rozsahových i balančních cvičení si děti osvojují prostřednictvím vhodně volených her. Cílem jsou aktivity na stabilizaci páteře, pohybovou koordinaci a posílení středu těla. Vzhledem k motorickému vývojí dětí od 3 do 6ti let neděláme extrémní strečink, ale pouze aktivaci kloubů. Podle toho vypadá např. i protahování. Hry na zvířátka nebo práce s hudbou jsou voleny hlavně z důvodu udržení pozornosti. Tedy namísto abychom dětem řekli, “tak a teď jdeme posilovat bříško”, řekneme “pojďme si hrát na ještěrky”. Mezi další aktivity patří pohyb na dětské boulderové stěně v tělocvičně, kde v rámci lezeckých pohybů dochází k rozvoji síly a motoriky.

 

Výuka základních navazovacích uzlů, nebo např. správného oblékání lezeckého úvazku (tzv. sedák) či seznámení se s jistítkem probíhá s pauzami na hraní. Pro děti v tomto věku je těžké udržet dlouhodobě pozornost, proto v pravidelných intervalech poučtíme dětem písničky a máme dohodu, že když hraje písnička, můžou děti “dělat blbiny” a jakmile písnička přestane hrát, t, sednou si do kroužku a jsou pozorné.

 

Děti z lezecké přípravky primárně nechodí lézt na velkou stěnu s lanem. Zdržují se v prostoru tělocvičny, kde je pro ně postaven dětský boulder. Přesto mají 2–3× za pololetí možnost navštívit velkou stěnu, kde si zkouší aktivity v sedáku – např. lezení na laně, houpačka v úvazku, atd.

 

LEZECKÝ KROUŽEK PRO POKROČILÉ (PONDĚLÍ)

 

Odlehčená verze kroužku PRO POKROČILÉ – PŘÍPRAVA NA ZÁVODY (STŘEDA)

 

LEZECKÝ KROUŽEK PRO POKROČILÉ – PŘÍPRAVA NA ZÁVODY (STŘEDA)

 

Kroužek je určen pro děti od 6ti do 15ti let (základní škola). Zájemci o tento kroužek se musí předem domluvit s instruktorem a navštívit některou z ukázkových hodin. Instruktor se zde s dítětem seznámí a ověří si, zda je vhodné, aby kroužek pro pokročilé navštěvovalo.

 

U zájemců o tento kroužek se již předpokládá znalost lanových technik nutných pro samostatný pohyb v prostorách umělé lezecké stěny – oblékání úvazku, navazování, jištění, lezení na prvním konci lana a v neposlední řadě i určitá míra talentu v lezení. Zájemci o tento typ kroužku by také měli mít chuť se zlepšovat, projevovat zájem o lezení, být samostatní.

 

Náplní kroužku jsou správné postupy tréninku. Zlepšování fyzické kondice, zlepšování lezecké techniky. Lezení na laně i na boulderu. Děti často dostávají posilovací cviky na doma. Vhodné a správné protahování po tréninku.

 

Kompenzační cvičení. Navštěvují nás i externisté, kteří nám rozšiřují znalosti a přípravu (např. lekce jógy, fitness, posilování, …), pořádáme výlety (či tábory) za lezením ve skalách – Velký Rabštejn, Malý Rabštejn, Paklenica v Chorvatsku, atd.
 

TERMÍNY A OBSAZENOST KROUŽKŮ LEZENÍ (září 2023 – červen 2024)PONDĚLÍ

přípravka (16:00 – 17:30): děti (4 – 6 let) – předškolní dětiDélka lekce: 90 minut

 • – 1. pololetí: 11.9.2023 – 22.1.2024
 • – 2. pololetí: 5.2.2024 – 17.6.2024

PONDĚLÍ

kroužek č. 1 (16:00 – 17:30): děti (6 – 15 let) – základní škola OBSAZENODélka lekce: 90 minut


 

 • – 1. pololetí: 11.9.2023 – 22.1.2024
 • – 2. pololetí: 5.2.2024 – 17.6.2024

 

PONDĚLÍ

kroužek č. 2 (17:30 – 19:30): STŘEDNĚ POKROČILÉ DĚTI OBSAZENODélka lekce: 120 minut
 

 • – 1. pololetí: 11.9.2023 – 22.1.2024
 • – 2. pololetí: 5.2.2024 – 17.6.2024ÚTERÝ

přípravka (16:00 – 17:30): děti (4 – 6 let) – předškolní dětiDélka lekce: 90 minut

 • – 1. pololetí: 12.9.2023 – 23.1.2024
 • – 2. pololetí: 6.2.2024 – 11.6.2024

ÚTERÝ


kroužek č. 3 (16:00 – 17:30): děti (6 – 15 let)Délka lekce: 90 minut

 • – 1. pololetí: 12.9.2023 – 23.1.2024
 • – 2. pololetí: 6.2.2024 – 11.6.2024

ÚTERÝ

kroužek č. 4 (17:45 – 19:15): děti (6 – 15 let)Délka lekce: 90 minut

 • – 1. pololetí: 12.9.2023 – 23.1.2024
 • – 2. pololetí: 6.2.2024 – 11.6.2024STŘEDA

přípravka (16:00 – 17:30): děti (4 – 6 let) předškolní dětiDélka lekce: 90 minut

 • – 1. pololetí: 13.9.2023 – 17.1.2024
 • – 2. pololetí: 7.2.2024 – 26.6.2024

STŘEDA

kroužek č. 5 (16:00 – 17:30): děti (6 – 15 let)Délka lekce: 90 minut

 • – 1. pololetí: 13.9.2023 – 17.1.2024
 • – 2. pololetí: 7.2.2024 – 26.6.2024

STŘEDA

kroužek č. 6 (17:30 – 19:30): POKROČILÉ DĚTIDélka lekce: 120 minut
 

 • – 1. pololetí: 13.9.2023 – 17.1.2024
 • – 2. pololetí: 7.2.2024 – 26.6.2024

ČTVRTEK

kroužek č. 7 (16:00 – 17:30): děti (6 – 15 let) OBSAZENODélka lekce: 90 minut

 • – 1. pololetí: 14. 9. 2023 – 1. 2. 2024
 • – 2. pololetí: 8. 2. 2024 – 20. 6. 2024

ČTVRTEK

kroužek č. 8 (17:45 – 19:15): děti (6 – 15 let) – základní škola – LEZENÍ JE ZÁBAVA – VÍCE INFO V POPISU KROUŽKŮ LEZENÍDélka lekce: 90 minut

 • – 1. pololetí: 14. 9. 2023 – 1. 2. 2024
 • – 2. pololetí: 8. 2. 2024 – 20. 6. 2024Cena kroužku lezení děti (4 – 15 let):1. VARIANTA – kroužky 1,5 hod.

 • pololetí/ 1× týdně – 4 060,– Kč
 • pololetí/ 2× týdně – 7 228,–Kč
 • celý rok/ 1× týdně – 7 228,– Kč
 • celý rok/ 2× týdně – 11 504,– Kč

2. VARIANTA – kroužek pro pokročilé – příprava na závody (2 hod.)

 • pololetí/ 1× týdně – 4 300,– Kč
 • pololetí/ 2× týdně – 7 660,– Kč (kombinace kroužek 1,5 hod + 2 hod.)
 • celý rok/ 1× týdně – 7 660,– Kč
 • celý rok/ 2× týdně – 11 700,– Kč (kombinace kroužek 1,5 hod + 2 hod.)

3. VARIANTA – kroužek pro pokročilé – příprava na závody (2× týdně / 2 hod.)

 • pololetí/ 2× týdně – 7 960,– Kč
 • celý rok/ 2× týdně – 12 060,– Kč


Cena obsahuje

 • – vedení programu vyškolenými instruktory
 • – vstup na lezeckou a boulderovou stěnu
 • – zapůjčení lezeckého vybavení kromě lezecké obuvi (možné zapůjčit na lezecké stěně za 30,– Kč)
 • – členství ve spolku Flash Wall, z. s.
 

Výhody členství ve spolku Flash Wall, z. s.

 • výhodnější vstupné na akce pořádané lezeckou stěnou,
 • zdravotní pojištění člena na všech akcích pořádaných lezeckou stěnou Flash Wall,
 • členství v Českém horolezeckém svazu a získání výhod skrz ČHS.
 

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK

 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRAVIDELNOU ZÁJMOVOU ČINNOST

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – LÉTO NA LANECH 2024

 

Příměstský tábor „Léto na lanech“ je primárně zaměřen na lezení na umělé stěně, činnosti s lezením spojené, doplňkové sportovní a kreativní aktivity a hry v přírodě.

 

Příměstský tábor na lezecké stěně Flash Wall v Olomouci začíná v pondělí a končí v pátek, každý den probíhá program od 8:00 do 16:00 hod. Tábor je určen všem dětem od 6 – 15 let. Turnus je omezen maximálním počtem účastníků 18 osob. Před zahájením tábora budeme od každého účastníka vybírat vytištěnou přihlášku s podpisem odpovědných zástupců a souhlas se zdravotní způsobilostí účastníka.

 

DENNÍ PROGRAM

 • 08:00 – 08:30 – Převzetí dětí, zahájení dne
 • 08:30 – 10:30 – Rozcvička, lezení na umělé stěně, boulderování, soutěže
 • 10:30 – 11:00 – Dopolední svačinka
 • 11:00 – 12:30 – Sportovní aktivity venku (slackline, vycházka, kolektivní sporty s míčem, frisbee, hry v přírodě)
 • 12:30 – 13:00 – Oběd
 • 13:00 – 13:30 – Oddychové aktivity (výuka uzlů, kreativní aktivity)
 • 13:30 – 14:30 – Lezení na umělé stěně, boulderování
 • 14:30 – 15:00 – Odpolední svačinka
 • 15:00 – 15:45 – Lezení na umělé stěně, boulderování
 • 15:45 – 16:00 – Ukončení programu, vyzvednutí dětí
 

Změna programu vyhrazena.

 

TÝDENNÍ ROZVRH

 • • V úvodu týdne budou děti seznámeny s pravidly bezpečného chování na umělé lezecké stěně a naučí se oblékat sedací úvazek a používat lezecké vybavení.
 • • V průběhu týdne se děti seznámí s bezpečným lezením na umělé lezecké stěně, technikami jištění a získají znalosti v uzlování.
 • • Lekce budou vedeny instruktory s licencemi lezení na umělé stěně udělené MŠMT ČR.
 

DOPROVODNÝ PROGRAM

 • • Slackline: v rámci získání koordinace a posílení hlubokých svalových partií si děti vyzkouší chůzi po laně.
 • • Frisbee, kolektivní hry s míčem a hry v přírodě.
 • • Na konci týdne děti čeká závěrečný desetiboj v nově získaných dovednostech.
 

Veškeré lezecké vybavení potřebné k lezení bude účastníkovi zapůjčeno na lezecké stěně (sedací úvazek, lezecká obuv, jistící pomůcka, lano).

Na lezecké stěně je možné každý den po programu se osprchovat. V případě využití je nutné si s sebou vzít ručník a toaletní potřeby.

 

TURNUSY

 
 • 2. turnus – 15. 7.-19. 7. 2024 – 5 volných míst
 
 • 3. turnus – 22. 7. – 26 .7. 2024 – 5 volných míst
 
 • 4. turnus – 29. 7. – 2. 8. 2024 – OBSAZENO
 
 • 5. turnus – 5. 8. – 9. 8. 2024 – 1 volné místo
 

PŘIHLÁŠKA

 

CENA

 • 3. 990,– Kč (členové spolku Flash Wall)
 • 4. 390,–Kč
 

Cena obsahuje vedení programu vyškolenými instruktory M-Guide CZ s platnou licencí MŠMT, zapůjčení lezeckého a sportovního vybavení, dopolední a odpolední svačiny, teplý oběd v restauračním zařízení a pitný režim po celý den.

 NAROZENINOVÁ PÁRTYChtěli byste svému dítěti připravit netradiční oslavu narozenin? Připravíme Vám narozeninovou párty na lezecké stěně. Program bude veden zábavnou formou, přizpůsoben věku účastníkům v délce 2 hodin. Pro děti připravíme hry a soutěže spojené s lezením na lezecké a boulderové stěně.

 

CENA

Dle počtu dětí a délky programu. V ceně je zahrnuté vedení programu vyškolenými instruktory M-Guide CZ, vstupné na lezeckou stěnu, zapůjčení lezeckého vybavení.

 LEZECKÉ KURZY PRO ŠKOLYChtěla by Vaše škola nebo třída zajistit lezecký kurz, vyplnit dětský den nebo program školního výletu? Flash Wall pro Vás připravil lezecké kurzy pro základní, střední školy a univerzity.

Lezení a šplhání je součástí tělesné výchovy. Zdokonaluje fyzickou zdatnost i psychickou odolnost jedince a výborně pomáhá podporovat rozvoj statické rovnováhy.
 

Jaká je náplň lezeckého kurzu?Jedná se o 1,5 hodinový nebo 3 hodinový program zaměřený na lezení na umělé stěně a aktivity s tím spojené. Účastníci si budou moci vše vyzkoušet pod vedením a dohledem instruktorů lezení a profesionálních lez­ců.

Budou jim zodpovězeny jakékoli otázky, které je budou ohledně tohoto sportovního odvětví zajímat. Naučí se několik základních dovedností pro lezení na stěně, jako je oblékání se do lezeckého úvazku, navazování, jištění apod. V průběhu lezeckého dne budou probíhat drobné individuální i týmové soutěže v lezecké obratnosti. Program lze vždy přizpůsobit počtu účastníků a požadavkům učitele.
 

Pro koho je program určen?Kurz je určen třídám základních a středních škol, družinám nebo zájmovým kroužkům v doprovodu pedagogů. Veškeré aktivity spojené s programem řídí instruktor agentury M-guide CZ s platnou licencí MŠMT pro lezení na umělých stěnách.
 

CENA

 • 1,5 hodinový program: 170 Kč / osoba
 • 3 hodinový program: 270 Kč / osoba


 • Minimální počet osob na kurz je 6 lidí a maximální počet je 28 osob.V ceně je zahrnut vstup na stěnu, zajištění a vedení programu instruktorem, půjčení potřebného vybavení.


TEAMBUILDINGOVÉ KURZY

 

Jaká je náplň teambuildingového kurzu? 

Účastníci si vyzkouší základní dovednosti pro lezení na stěně: oblékání se do lezeckého úvazku, navazování, jištění, lezení na umělé stěně. V průběhu lezeckého kurzu budou probíhat drobné individuální i týmové soutěže v lezecké obratnosti.

 

Pro koho je program určen?

 

Kurz je určen vedoucím i zaměstnancům firem a společností, agentur, sdružení a spolků.

 
 • Délka kurzu: 2 hodiny
 • Minimální počet účastníků na program je 6 osob.
 • Maximální počet účastníků na program je 15 osob.
 

CENA

 

Dle počtu účastníků.

 

V ceně je zahrnut vstup na stěnu, zajištění a vedení programu instruktorem, půjčení potřebného lezeckého vybavení.


otevírací doba

 • PO – 15:00–22:00 hod
 • UT – 15:00–22:00 hod
 • STŘ – 10:00–22:00 hod
 • ČTV – 15:00–22:00 hod
 • PÁ – 15:00–22:00 hod
 • SO – 10:00–20:00 hod
 • NE – 10:00–20:00 hod

jak k nám

GPS souřadnice:

49.6005936N
17.2948969E
 • Příjezd z Pavloviček: na ulici Libušina za firmou OLPRAN (po levé straně) odbočíte vlevo.
 • Příjezd z ulice Lipenské: na ulici Libušina za Armádou ČR a modrým mostem odbočíte vpravo.
 • Nesmíte dojet k firmě PRESBETON na ulici U panelárny!

Dostupnost:

 • autobusem č. 14, 10 – zastávka „Civilní obrany“ (300 metrů)
 • tramvají č. 4 – zastávka „Bělidla“ nebo „Pavlovická“ (15 min. pěšky)
 • na kole (cyklostezka podél řeky Bystřičky)

diskuze

 • 11.02.23 7:04 Petr
 • 10.02.23 14:02 Pavel
 • 11.12.22 14:22 Párek
 • 04.09.22 19:37 Miroslava Švecová
 • 10.06.22 10:26 Honza
 • 18.01.22 15:59 Mirek
 • 18.01.22 15:58 Mirek
 • 30.12.21 21:29 Roman
 • 30.12.21 21:29 Roman
 • 26.12.21 21:49 Tomáš Krejčí
celá diskuze ...
facebook